^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

สวัสดิการนักศึกษา

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับค่าสินไหมคืนจากบริษัทประกัน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับค่าสินไหมคืนจากบริษัทประกันระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับค่าสินไหมคืนจากบริษัทประกัน วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเคลมประกันอุบัติเหตุและได้รับสินไหมคืนจากบริษัทประกัน วันที่ 29 กรกฎาคม และ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (25 สิงหาคม 2560)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (22 กันยายน 2560)

ประกาศรายชื่อนักศกึษาที่ได้รับเงินเคลม (16 ตุลาคม 2560)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (27 ตุลาคม 2560)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลมเดือน ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักศกึษาที่ได้รับเงินเคลม (21 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (18 เมษายน 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (25 พฤษภาคม 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (22 มิถุนายน 2561)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินเคลม (11 กรกฎาคม 2561)

อ่าน 6211 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
บทความอื่นๆในหมวดหมู่นี้ « แนะแนวนักศึกษา วินัยนักศึกษา »
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg