^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานให้บริการที่ได้มาตรฐานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์

  1. จัดให้บริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(การให้บริการต่างๆ)
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาทักษะการทำงานของบุคลากรและส่งเสริมการทำงานด้านจิตอาสา
  4. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 88183 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg