^Back To Top
Telefon: 666-977-944
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ค้นหาข้อมูล

ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

Administrator

Administrator

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คลิกตรงนี้

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ขัอบังคับ/คำสั่ง

ขัอบังคับ/คำสั่ง

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วินัยนักศึกษา

LaughingวินัยนักศึกษาLaughing

 

1.  งานคะแนนความประพฤตินักศึกษา

     - การบันทึกคะแนนความประพฤติ (เพิ่ม-ลด)

     - การจัดทำบันทึกสรุปให้คณะรับทราบคะแนนความประพฤติ

     - การประเมินระบบคะแนนความประพฤติ

2. งานอบรมนักศึกษากระทำความผิด

    - ตั้งคณะกรรมการ

    - การสอบสวน

    - การรสรุปรายงาน

    - การจัดทำประกาศ

    - การภาคฑัณฑ์

    - การดูแลปรับความประพฤตินักศึกษา

 3. งานภาคฑัณฑ์

    - การจัดทำใบภาคฑัณฑ์นักศึกษาทุจริตการสอบ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

สวัสดิการนักศึกษา

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

แนะแนวนักศึกษา

Tongue OutTongue OutแนะแนวนักศึกษาTongue OutTongue Out 

1.ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการศึกษา

2.โครงการปฐมนิเทศ

3.พานักศึกษาใหม่ไปสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและศึกษาดูงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

4.ประชาสัมพันธ์ข่าวงาน

5.โครงการ Hcu Job Fair

6.โครงการพานักศึกษาทำงานพิเศษ

7.การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

8.ให้ข้อมูลทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

9.ประชาสัมพันธ์การบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาSmileSmile

10.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

บุคลากร

บุคลากร

Startต่อไป1234567ต่อไปEnd
Page 7 of 7
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลหัวเฉียว
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Copyright © 2014. สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Rights Reserved.
อาคารชิน  โสภณพนิช
18/18 กิโลเมตรที่ 18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1225  1434  โทรสาร 0-2312-6408
ดูแลและบริหารระบบโดย นายสันติ แซ่ลี้ ขับเคลื่อนโดย joomla.org

 

Facebook twitter youtube digg