สั่งพิมพ์หน้านี้
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

วินัยนักศึกษา

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

LaughingวินัยนักศึกษาLaughing

 

1.  งานคะแนนความประพฤตินักศึกษา

     - การบันทึกคะแนนความประพฤติ (เพิ่ม-ลด)

     - การจัดทำบันทึกสรุปให้คณะรับทราบคะแนนความประพฤติ

     - การประเมินระบบคะแนนความประพฤติ

2. งานอบรมนักศึกษากระทำความผิด

    - ตั้งคณะกรรมการ

    - การสอบสวน

    - การรสรุปรายงาน

    - การจัดทำประกาศ

    - การภาคฑัณฑ์

    - การดูแลปรับความประพฤตินักศึกษา

 3. งานภาคฑัณฑ์

    - การจัดทำใบภาคฑัณฑ์นักศึกษาทุจริตการสอบ

อ่าน 16017 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
Administrator

ล่าสุดจาก Administrator